Daha iyi yargı için oluşturduğumuz platformumuza hoş geldiniz.

Evde, işte, alışverişte, uyuşmazlıklarını anlaşarak çözen ve başkalarına örnek olan dürüst bir toplumda yaşamak istiyoruz. Çünkü uyuşmazlıklarımızda kendimize ve başkalarına karşı dürüst olacağımız, bireylerine, kurumlarına, sadece senetlerine değil sözlerine ve davranışlarına da güveneceğimiz bir toplumun parçası olmayı hepimiz hak ediyoruz. Devamını Oku

Avrupalı Avukatlar Daha İyi Yargı İçin Ne Düşünüyor?

27 Eylül 2013 - TELFA (Trans European Law Firms Alliance) AVUKATLAR TOPLANTISI 22-24 Şubat 2013  İstanbul   Tartışmaların Özeti ve Görüş Yazısı               TELFA Avukatlar Toplantısı İstanbul’da 22 ve 24 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplantının konusu “Avrupa Çapında …
devamını

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi: Tam ve Doğru İfşa – İbraz

2 Eylül 2013 - Mehmet Gün   Boğaziçi Avukatlar Derneği tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Programı” nda yapmış olduğu konuşma metnidir.   Bana bu fırsatı …
devamını

“Nasıl Bir Baro? Daha İyi Yargı’da Baro’nun Rolü” Av. Aysel Korkmaz, Av. Ahu Savaşkan, Güncel Hukuk Dergisi

5 Şubat 2013 -
devamını

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Hakkında Daha İyi Yargı Görüşleri

19 Ekim 2012 -   T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Makamı’na ANKARA   İstanbul, 19 Ekim 2012       Konu: Yargı Reformu Stratejisi Taslağı (Eylül 2012) Hakkında     Çalışmalarını www.dahaiyiyargi.org adresinde duyuran “Daha İyi Yargı Hareketi” sivil toplum oluşumu adına …
devamını

AB İlerleme Raporu Hakkında Görüş ve Değerlendirmeler

19 Ekim 2012 -   AB 2012 İlerleme Raporu ilerlemeye muhtaç; adı İlerleme değil Gözlem Raporu olmalı, Yargı Reformu ile ilgili hususlarda AB, “el elin eşeğini türkü çağırarak arar” modundan çıkmalı, “Yargı ve …
devamını